Menu

Copyright & disclaimer

Aan de inhoud en het beheer van deze website wordt de grootst mogelijke zorg besteed. Toch is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten van technische of redactionele aard en onjuistheden en/of onvolledigheden in deze website. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik, de presentatie, de terbeschikkingstelling of de tijdelijke niet-beschikbaarheid van deze website of van de links naar de website van derden.

Niets van deze site mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn toegestaan voor persoonlijk gebruik.