Menu

Voorraadpotentie
De waarde van een object is op veel manieren te berekenen. Ook de voorraadpotentie is afhankelijk van veel factoren. Inzicht in de potentie van uw voorraad helpt u bij het maken van de juiste keuzes.

Klantintelligentie: van pand naar klant
Woonwensen en klanttevredenheidsonderzoeken zijn ongetwijfeld niet nieuw voor u. Maar als u dit op adresniveau wilt weten, is er nog een wereld te winnen. Deze informatie is essentieel als u de organisatie naar een hoger niveau wilt brengen.

Woonbeweging
De invloed op mutaties lijkt op het eerste oog zeer beperkt, toch maakt dit een belangrijk deel uit van uw mogelijkheden om te sturen. Sterker nog; zonder, of met te weinig mutaties, valt er bijna niet te sturen. De mutaties maken het immers mogelijk om de voorraad kwalitatief aan te passen en aan te laten sluiten bij de doelgroepen. Die mutaties ontstaan door het koppelen van voorraadpotentie aan klantintelligentie. Dit noemen wij woonbeweging.